Yhteiset pelisäännöt

Sääntöjen tarkoituksena on taata jokaiselle osallistujalle turvallinen, sujuva ja mukava leirikokemus.

Yhteiset pelisäännöt


Säihke on partioleiri, jossa toimitaan partion arvojen ja ihanteiden mukaisesti. Säännöt koskevat jokaista leirille osallistujaa iästä ja tehtävästä riippumatta. Sääntöjen tarkoituksena on taata jokaiselle osallistujalle turvallinen, sujuva ja mukava leirikokemus. Jokainen osallistuja Säihkeellä sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. Tilanteessa, jossa sääntöjä ei noudateta ja osallistuja aiheuttaa vaaraa tai vakavaa haittaa itselleen ja/tai muille leiriläisille, voidaan täysi-ikäinen osallistuja lähettää kotiin omakustanteisesti kesken leirin eikä leirimaksua tällöin palauteta. Alaikäisen osallistujan kohdalla kutsutaan huoltaja hakemaan hänet pois leiriltä. Näin joudutaan toimimaan myös silloin, jos osallistuja toistuvasti jättää noudattamatta leirin sääntöjä.

Huolia, murheita tai ongelmia leirillä? Kaikkien osallistujien lähin tuki on oman leirilippukunnan johtajisto. Leirilippukunnan johtajiston tukena toimii alaleiritiimi, leirisepot ja Säihkeen johtoryhmä. Jos leirin aikana jokin asia huolestuttaa tai painaa mieltäsi, ota asia puheeksi. Yksin ei kannata jäädä murehtimaan.

Liikkuminen leirialueella


Leirialueella liikkuessa jokainen osallistuja käyttää leirihuivia sekä leiritunnisteena toimivaa ikäkausiranneketta. Mikäli oma tunniste tai huivi katoaa, tulee osallistujan olla yhteydessä omaan leirilippukunnanjohtajaan.

Leirillä on selkeästi rajatut alueet, joiden ulkopuolelle meneminen on kiellettyä. Ohjelmiin siirrytään yhdessä leirilippukunnan kanssa ja ohjelma-alueille ei mennä ohjelmien ulkopuolella. Nuoret osallistujat liikkuvat leirillä yhdessä leirilippukunnan kanssa ja leirilippukunnan johtajat ohjeistavat kakkia osallistujiaan erikseen leirillä liikkumiseen.

Kiusaamiseen puuttuminen


Säihkeellä ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää tai kiusaamista. Leirillä käyttäydymme kunnioittavasti ja ystävällisesti toisiamme kohtaan. Kaikki osallistujat ovat samanarvoisia ja saavat olla oma itsensä. Jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen niin henkisesti kuin fyysisestikin. Säihkeellä kunnioitetaan jokaisen osallistujan kulttuuria ja kotimaata. Kun kaikkia arvostetaan ja kuunnellaan, ei kukaan joudu kiusatuksi.

Kiusaaminen tarkoittaa toistuvaa tahallista vahingontekoa tai pahan mielen aiheuttamista, kuten nimittelyä tai ulkopuolelle jättäminen. Kaikki kiusaamistapaukset selvitetään lähimpien johtajien kanssa leirilippukunnissa.

Uiminen ja rannat


Uiminen leirillä on sallittu vain merkityillä uimapaikoilla ja omalla uintivuorolla. Leirilippukunnat ohjeistavat uima-ajoista ja uimaan mennään aina uimaparin kanssa valvotusti. Veteen ei mennä uima-aikojen ulkopuolella ja uiminen tapahtuu vain leirilippukunnan johtajiston luvalla.

Hiljaisuus


Leirillä vallitsee hiljaisuus klo 23-07 välisenä aikana ja tällöin turhaa liikkumista leirialueella tulee välttää. Leirillä on hiljainen tunti kello 23.00-24.00, jolloin kaikkea liikkumista ja meteliä vältetään. Jokainen leirilippukunta huolehtii oman leirialueensa rauhallisuudesta hiljaisuuden aikana. Kunnioitetaan jokaisen leiriläisen unirauhaa.

Tulenteko


Leirillä tulenteko on sallittu vain erikseen siihen varatuille paikoilla.
Tulenteko tapahtuu aina johtajien valvonnassa.

Tupakointi ja päihteet


Säihke on täysin päihteetön leiri mukaan lukien rakennus- ja purkuleiri. Alkoholin, huumeiden ja huumausaineiden hallussapito, käyttö tai tuonti leirialueelle on ehdottomasti kiellettyä ja siihen puututaan. Myös päihtyneenä esiintyminen on ehdottomasti kielletty. Nämä eivät kuulu suomalaiselle partioleirille tai -partiokulttuuriin.

Rikkeet johtavat aina lain vaatimiin toimenpiteisiin. Alaikäisten kohdalla tehdään lastensuojeluilmoitus ja otetaan huoltajiin yhteyttä pyytäen noutamaan osallistuja leiriltä. Huumausaineiden käyttö tai hallussapito on kova rikos, josta ilmoitetaan aina myös poliisille.

Kaikissa päihteitä koskevissa tapauksissa osallistuja poistetaan leiriltä eikä leirimaksua palauteta.

Leirillä noudatetaan tupakkalakia ja tupakointi (ml. sähkötupakointi, piippu, nuuskaaminen) on sallittua ainoastaan erikseen merkityillä tupakkapaikoilla.

Tavaroiden ja varusteiden koskemattomuus


Jokainen leiriläinen vastaa omista varusteistaan. Löytötavarat toimitetaan omaan alaleiritoimistoon.

Leirillä kunnioitetaan toisen omaisuutta. Mitään ei saa rikkoa tai ottaa luvatta omaan käyttöönsä. Mahdolliset varkaus- tai vahingontekotapaukset selvitetään leirilippukunnanjohdon, leiriturvan ja tarvittaessa poliisin kanssa.

Räikeä varkaus tai vahingonteko voi johtaa leiriltä poistamiseen eikä leirimaksua palauteta.

Vastuu elektronisista laitteista


Kaikki omat elektroniset laitteet (puhelimet, soittimet, tabletit, läppärit ym.) ovat osallistujan omalla vastuulla. Partiovakuutus tai leirin vakuutukset eivät korvaa näillä laitteille sattuvia vahinkoja. Lisätietoja partiovakuutuksesta voit lukea täältä.

Sosiaalinen media


Kun julkaiset kaverista kuvan, mieti julkaisisitko itsestäsikin samanlaisen kuvan?

Älä salakuvaa, älä trollaa tai kiusaa. Öisin kännykätkin lepäävät.

Ohjelmiin osallistuessasi nauti hetkestä ja keskity tekemiseen. Ohjelmissa on luvassa vauhdikastakin tekemistä, jossa on riski kadottaa tai kolhia kännykkää – suojaa se siis huolella tai jätä luuri suosiolla rinkkaasi ohjelmien ajaksi.

Partiovakuutus ei korvaa leirioloissa hajonneita puhelimia.

Onnettomuustilanteessa Säihkeen viestintä hoitaa raportoimisen ulkomaailmaan, ethän ole kansalaisreportteri vaan hälytä mieluummin apujoukkoja paikalle ja anna apua taitojesi mukaan/anna tilaa auttajille.

Kun sometat, käytä ihmeessä #säihke2017, #suomi100, #häikäsee, #yhdessä, #partioscout ja #uusimaapartio