Vapaaehtoistyö partiossa

Vapaaehtoistyö partiossa


Säihke 2017 toteutetaan pääsääntöisesti vapaaehtoisten voimin, joten kaikki täysi-ikäiset osallistujat toimivat leirillä pestissä. Lisäksi samoajat suorittavat 2,5 päivän pestin osana leiriohjelmaansa. Vapaaehtoistyö partiossa on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on antaa lapsille ja nuorille vastuuta, velvollisuuksia ja vapauksia sekä tukea heidän kehitystään. Vapaaehtoistyö on tekijälle mahdollisuus kehittää itseään ja oppia uusia asioita sekä saada kokemusta projektityöskentelystä ja hankkia unohtumattomia kokemuksia ja uusia ystäviä.

Partiossa pestillä tarkoitetaan vapaaehtoistyötehtävää ja pestikuvauksessa määritellään työn sisältö sekä vastuut eli tehtäväkokonaisuus, jota vapaaehtoinen hoitaa.

Leiripesti on määräaikainen ja sen suorittamiseen vapaaehtoinen saa tukea lähiesimieheltään sekä Uudenmaan Partiopiiriltä. Projektiin osallistumiseen ei tarvita aikaisempaa kokemusta tai tietämystä partiosta vaan asennetta ja innokkuutta sekä osaamista tehtävään liittyen. Projekti huipentuu kesällä 2017 järjestettävään leiriin, jolloin vapaaehtoinen näkee konkreettisesti oman työnsä tuloksen, mutta ennen sitä tarvitaan suunnittelua sekä valmistelua eri osa-alueisiin liittyen.